บริษัท เอยู พอนล่า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์สำหรับจุดซ่อนเร้นแบรนด์น้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพจิตใจสตรีหลังจากพบปัญหาต่างๆที่ทำให้ขาดความมั่นใจและกำลังใจ จึงได้จัดงานTalk Hug & Care ดูแลใจห่วงใยกัน by Nong (ครั้งที่ 1)

โดยเชิญศิลปิน คุณซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ(AF6) และเหล่า Beauty Blogger ไปร่วมสร้างความสุขผ่านเสียงเพลง และเลี้ยงอาหารว่างให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งพนักงานของบ้านพักฉุกเฉินสตรี พร้อมกับมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขาย จำนวน 100,000 บาทให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา